Modelformulier voor herroeping

Onderstaand formulier kunt u uitprinten

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Zenartikelen.nl
Sophialaan 5A
3542AR  Utrecht
info@zenartikelen.nl

-    Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

-    Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

-    [Naam consumenten(en)]

-    [Adres consument(en)]

-    [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.